Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020! Obiective

Obiectiv specific 1

Crearea unei rețele colaborative între mediul universitar și angajatori prin consolidarea a 3 parteneriate cu angajatori și dezvoltarea altor 6 parteneriate cu scopul creării unui sistem de informare coordonată între sectorul privat/ angajatori și mediul universitar pentru identificarea și implementarea măsurilor de facilitare a tranziției pe piața muncii a studenților din domeniile economic și administrație publică, precum și asigurarea sustenabilității măsurilor derulate pentru minim 12 luni de la finalizarea proiectului.

Prin derularea de către Liderul de parteneriat, Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, a unei campanii de conștientizare privind importanța participării studenților în cadrul stagiilor de pregătire practică și învățare la locul de muncă, se urmărește crearea unei rețele colaborative între mediul universitar și angajatori, inclusiv în procent de 20% cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, ce are la bază feedback-ul bidirecțional pentru crearea unui sistem de informare coordonată cu scopul perfecționării modului de pregătire al studenților în cadrul sistemului de învățământ, raportat la criteriile și necesitățile de angajare ale agenților economici, participând astfel la obiectivul general privind creșterea gradului de integrare a studenților pe piața muncii în tranziția acestora între mediul universitar și mediul economic.

Obiectiv specific 2

Derularea unui program de stagii de practică cu participarea a 284 studenți din domeniile economic și administrație publică, organizate în conformitate cu metodologia de pregătire practică realizată în cadrul proiectului, activitate intensivă de învățarea la locul de muncă, menită a facilita dezvoltarea competențelor profesionale și aptitudinilor specifice ale studenților în domeniile economic și administrație publică și premierea a 95 studenți pentru rezultate bune obținute în cadrul stagiilor de practică.

La finalizarea fiecărei sesiuni se vor promova performanțele deosebite obținute în cadrul stagiilor de pregătire practică prin organizarea unui concurs în cadrul căruia se vor oferi premii, în conformitate cu conținutul ”Metodologiei de desfășurare a concursurilor cu premii” ce va fi dezvoltată în perioada de implementare a proiectului. De asemenea, vor fi realizate activități de îmbunătățire a infrastructurii de practică cu scopul creării unui mediu propice învățării. Studenții vor intra în contact direct cu un mediu de lucru profesionist, acumulând informații cu caracter transversal legate de fluxurile de lucru dintr-o companie, beneficiind totodată de oportunitatea de a înțelege activitățile specifice din cadrul unor entități din domeniul economic sau administrație publică.

Obiectiv specific 3

Sprijinirea unui număr de 284 de studenți înmatriculați în cadrul instituției de învățământ Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, precum și în cadrul altor facultăți cu profil economic și administrație publică, în alegerea și dezvoltarea unei cariere de succes, prin furnizarea unor sesiuni de consiliere și orientare profesională, individuale și de grup, pe o perioadă de desfășurare totală de 22 luni, cu respectarea „Metodologiei de organizare a serviciilor de consiliere și orientare profesională”, precum și a materialelor suport, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesitaților pieței muncii, respectiv însușirea unui pachet de cunoștințe necesar fiecărui student în procesul de integrare și dezvoltare.

De asemenea, pentru creșterea angajabilității studenților se va derula un set de activități ce constau în vizite de studiu, identificarea de locuri de muncă corelate cu cunoștințele dobândite de grupul țintă, precum și monitorizarea angajării a 106 studenți din grupul țintă.

Obiectiv specific 4

Derularea pe o perioada de 11 luni de către liderul proiectului, Universitatea din București, Facultatea de Administrație si Afaceri, a unui program de tip „Întreprindere Simulata” ce asigură condiții pentru aprofundarea practică a competențelor profesionale și transversale dobândite de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică.

Programul prevede asimilarea de noțiuni specifice privind activitatea de lucru în cadrul unei întreprinderi reale și administrarea unei afaceri, precum și a dezvoltării competențelor digitale privind utilizarea TIC prin participarea la module, menținând astfel pasul cu ritmul accelerat al evoluției tehnologiei, abilitățile pentru utilizarea TIC fiind o influență pozitivă, pentru participarea ulterioară la învățarea pe tot parcursul vieții.

Rezultate

0
Campanie de conștientizare a importanței participării studenților la stagii de practică
0
Parteneriate sustenabile încheiate intre instituția de învățământ și angajatori
0
Laborator de neuromarketing, marketing senzorial și marketing experimental
0
Studenți participanți la sesiunile de consiliere și orientare în carieră
0
Parteneriate existente consolidate
0
Premii oferite studenților
0
Portofolii de practică realizate
0
Întreprindere simulată funcțională

Indicatori

  • 213 – Cursanți/ studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant

  • 106 – Cursanți/Studenți/cercetători etc., care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant

  • 43 – Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru
    tranziția de la școală la viața activă, din mediul rural

  • 43 – Cursanți / Studenți/cercetători etc., care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant

  • 284 – Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la scoală la viața activă