Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020! Despre proiect

Despre proiect

Proeiectul Student activ – Profesionist de succes –PRO-ACTIV 2020! își propune să consolideze și să dezvolte 9 parteneriate cu angajatori pentru sprijinirea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor profesionale pe o perioadă de 24 luni a 284 de studenți din cadrul domeniilor economic și administrație publică în procesul de tranziție din mediul educațional către piața muncii prin intermediul unui sistem integrat, intensiv și coerent de servicii de consiliere și orientare profesională, organizarea de stagii de pregătire practică, din care 63 dintre acestea în entități care activează în domenii de specializare inteligentă, workshop-uri și vizite de studiu în vederea facilitării inserției pe piața muncii a unui număr de 106 studenți.

Obiectiv Specific 1

Crearea unei rețele colaborative între mediul universitar și angajatori prin consolidarea a 3 parteneriate cu angajatori și dezvoltarea altor 6 parteneriate cu scopul creării unui sistem de informare coordonată între sectorul privat/ angajatori și mediul universitar pentru identificarea și implementarea măsurilor de facilitare a tranziției pe piața muncii a studenților din domeniile economic și administrație publică, precum și asigurarea sustenabilității măsurilor derulate pentru minim 12 luni de la finalizarea proiectului.

Obiectiv specific 2

Derularea unui program de stagii de practică cu participarea a 284 studenți din domeniile economic și administrație publică, organizate în conformitate cu metodologia de pregătire practică realizată în cadrul proiectului, activitate intensivă de învățare la locul de muncă, menită să faciliteze dezvoltarea competențelor profesionale și aptitudinilor specifice ale studenților în domeniile economic și administrație publică și premierea a 95 studenți pentru rezultate bune obținute în cadrul stagiilor de practică.

Află mai multe

Obiectiv specific 3

Sprijinirea unui număr de 284 de studenți înmatriculați în cadrul instituției de învățământ Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, precum și în cadrul altor facultăți cu profil economic și administrație publică, în alegerea și dezvoltarea unei cariere de succes, prin furnizarea unor sesiuni de consiliere și orientare profesională, individuale și de grup, pe o perioadă de desfășurare totală de 22 luni, cu respectarea „Metodologiei de organizare a serviciilor de consiliere și orientare profesională”, precum și a materialelor suport, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesitaților pieței muncii, respectiv însușirea unui pachet de cunoștințe necesar fiecărui student în procesul de integrare și dezvoltare.

Află mai multe

Obiectiv specific 4

Derularea pe o perioada de 11 luni de către liderul proiectului, Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, a unui program de tip „Întreprindere Simulată” ce asigură condiții pentru aprofundarea practică a competențelor profesionale și transversale dobândite de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică.

Află mai multe

Grup Țintă

Grupul țintă al proiectului cuprinde 284 de studenți înmatriculați în cadrul Universității din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, precum și în cadrul altor facultăți cu profil economic și administrație publică, studenți ce au domiciliul în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Află mai multe

Activități

  • Activitatea A1 – Managementul proiectului

  • Activitatea A2 – Crearea unei rețele colaborative între mediul universitar și sectorul privat/angajatori

  • Activitatea A3 – Organizarea de stagii de pregătire practică pentru studenți

  • Activitatea A4 – Dezvoltarea și implementarea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru studenți

  • Activitatea A5 – Derularea unui program inovativ de antreprenoriat pentru studenți

Află mai multe