Student activ – Profesionist de succes – Activitățile proiectului

A1 – Managementul proiectului

A1.1 – Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea și controlul proiectului

A1.2 – Activități indirecte de suport pentru managerul de proiect, informare și publicitate și alte activități administrative conexe

A2 – Crearea unei rețele colaborative între mediul universitar și sectorul privat/angajatori

A2.1 – Derularea unei campanii de conștientizare privind importanța participării studenților la stagii de practică, cu implicarea actorilor locali

A2.2 – Consolidarea și dezvoltarea unor parteneriate între mediul universitar si sectorul privat/angajatori

A2.3 – Crearea unui sistem de informare coordonată între sectorul privat/angajatori și mediul universitar

A2.4 – Organizarea unui workshop pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local si regional

A3 – Organizarea de stagii de pregatire practică pentru studenți

A3.1 – Realizarea metodologiei de practică a studenților și a metodologiei de desfășurare a concursurilor cu premii

A3.2 – Activități de îmbunătățire a infrastructurii mediilor de practică: amenajări și dotări ale spațiilor de practică

A3.3 – Informarea, selecția, recrutarea și comunicarea cu studenții participanți la stagiile de practică

A3.4 – Derularea stagiilor de pregătire practică

A4 – Dezvoltarea si implementarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru studenți

A4.1 – Realizarea metodologiei de organizare a serviciilor de consiliere și orientare profesională și elaborarea materialelor suport

A4.2 – Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru studenți

A5 – Derularea unui program inovativ de antreprenoriat pentru studenți

A5.1 – Înființarea întreprinderii simulate

A5.2 – Participarea studenților la activitățile specifice întreprinderii simulate

Pentru mai multe detalii despre evoluția proiectului Student activ – Profesionist de succes – Pro-Activ2020!, puteți accesa pagina de Comunicări.